Voimalat


Suomessa on aurinkovoimaloita pääasiassa yksityiskotien ja yritysten käytössä, suuret voimalakentät ovat edelleen harvassa.​ FixSun Solarin käyttämällä teknologialla saadaan suurin hyöty kentän pinta-alasta.​ Jopa kohtuullisella sähkön myyntihinnalla suuret aurinkovoimalat alkavat tuottaa voittoa jo 5-6 vuotta tuotannon aloittamisen jälkeen.​ Osa voimalaitoksista rakennetaan asiakkaidemme tilauksista, osa omakehitteisinä hankkeina. 

Omakehitteiset voimalat olemme halukkaita tekemään myös JV-hankkeina: jäämään hankeyhtiöön vähemmistöomistajaksi sekä tarjoamaan voimalan elinkaaren aikaiset tekniset ja taloudelliset hallinnointipalvelut.


Aurinkovoimala Turnkey-toimituksena FixSunilta

Toimitamme koko voimalan parhailla komponenteilla ja luotettavasti asennettuna; asiakkaan ei tarvitse palkata edes omaa projektipäällikköä. 

Pienemmät voimalahankkeet toteutamme projektinjohtomallilla: me vastaamme kokonaisuudesta sekä takuista ja käytämme parhaita, mahdollisuuksien mukaan usein myös paikallisia erikois-/aliurakoitsijoita. Isot voimalahankkeet toteutamme kokeneen infrarakentajakumppanin vastatessa hankkeen päätoteuttajan tehtävistä.​ Teemme mm. tuotto- ja takaisinmaksulaskelmat, sähkösuunnitelmat, lupaselvitykset ja alueen aitaamiset​. Tarvittaessa hoidamme myös raivaus- ja maansiirtotyöt, salaojituksen, maisemoinnin, turva- ja valvontasuunnitelman, sekä avustamme lupa- ja tukiasioissa. 

Huomio!

Etsimme aktiivisesti aurinkovoimalakäyttöön soveltuvia, 50 - 200 hehtaarin maa-alueita. Alueet voivat myös koostua pienemmistä aloista, kunhan ovat melko lähellä toisiaan. Jos olet siis kiinnostunut myymään tai vuokraamaan maitasi, ota yhteyttä!