Vuokon Aurinkopuisto, Juuka 

50 MWp


Kesällä 2023 FixSun Solar Finland Oy teki Juuan Vuokossa alkuselvityksen ja totesi alueen käyttökelpoiseksi aurinkovoimalalle. Maanomistajien kanssa on tehty esisopimukset alueen hankkimisesta voimalakäyttöön ja kaavoitus on aloitettu, tavoitteena rakennuslupa vuodenvaihteeseen 2024-25 mennessä ja rakentamisen aloittaminen keväällä 2025. 


80 hehtaarin alueelle on suunniteltu n. 50 MWp:n kokoista voimalaa, joka koostuu aurinkoa seuraavista, ns. tracker-telineistä ja noin 90 000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista. Odotettu vuosituotto voimalalla on n. 56 GWh. Hankkeen yhteyteen on  myös suunnitteilla Suomen tähän mennessä suurin, 60 MWh:n litium-akusto aurinkoenergian tuotannon tasapainottamiseksi sekä reservikäyttöön.